:
مهمترین بخش های سیستم کنترلی را حلقه های کنترلی تشکیل می دهند. نقش حلقه های کنترلی در صنایع فرایندی تنظیم متغیر خروجی پروسه (process variable) به مقدار خروجی مطلوب (set point) در حضور اغتشاشات و نوسانات می باشد. مقدار خروجی مطلوب مقداری است که فرایند بیشترین بازده را در آن نقاط خواهد داشت. در فصل اول کلیات پروژه ارائه شده است. فصل دوم به ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی اختصاص یافته است در این فصل ابتدا مشکلات حلقه ها مطرح شده و سپس معیارهای ارزیابی عملکرد حلقه ها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم حلقه های واحد نمونه در محیط HYSYS شبیه سازی شده و سپس با بهره گرفتن از واسط بین نرم افزار HYSYS و MATLAB حلقه های واحد نمونه صنعتی در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند. فصل چهارم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.
فصل اول: کلیات
1-1- هدف
این پروژه سعی نموده است جهت آماده سازی نرم افزاری جامع که ارزیابی و مونیتورینگ عملکرد حلقه های کنترلی را انجام دهد مقدمات زیر را فراهم آورد:
1- مطالعه و جمع آوری روش های تشخیص حلقه های معیوب و مشکل دار

2- مطالعه و بررسی روش های آشکارسازی ریشه مشکلات به وجود آمده در حلقه ها

خرید متن کامل این پایان نامه :

 

پایان نامه و مقاله

 

 

3- شبیه سازی ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی بر روی واحد نمونه صنعتی
2-1- پیشینه تحقیق
فعالیت های انجام شده در این پروژه در چهار فاز کاری صورت گرفته است فاز اول شامل گردآوری منابع می باشد در یک نگاه کلی منابع شامل موارد زیر می باشند:
1- مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی
2- کتب انتشار یافته
3- سایت های تولیدکنندگان محصولات صنعتی از جمله سیستم های کنترلی توزیع یافته DCS
4- تجربه افراد شاغل در صنعت نفت و گاز از جمله تجربه 5 ساله اینجانب در پالایشگاه گاز
در فاز دوم ابتدا با بهره گرفتن از تجربه افراد شاغل در صنعت، مشکلات موجود در صنایع فرایندی که به حلقه های کنترل ارتباط داشته مورد شناسایی قرار گرفته سپس با مطالعه منابع موجود روش های شناسایی این مشکلات و راهکارهای رفع آنها جمع آوری گردید. شبیه سازی واحد نمونه صنعتی در محیط HYSYS و کدنویسی معیارها ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی در محیط Matlab به طور موازی در فاز سوم اجرا شده است. نرم افزار HYSYS یک نرم افزار قوی و شناخته شده جهت شبیه سازی فرایندهای صنعتی در حالت استاتیک و دینامیک می باشد نرم افزار Matlab دارای یک محیط قوی و مناسب جهت محاسبات پیچیده می باشد.
در فاز چهارم، با بهره گرفتن از واسط بین نرم افزار HYSYS و Matlab ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی واحد نمونه صنعتی و همچنین مدیریت آلارم ها اجرا گردید. برقراری واسط بین دو نرم افزار Matlab و HYSYS یکی از بخش های مهم و حیاتی در اجرای این پروژه بوده است چرا که بدون برقراری واسط بین این دو نرم افزار به صورت روی خط (online) ارزیابی عملکرد حلقه های کنترلی واحد نمونه صنعتی عملا امکان پذیر نبود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...